piątek, 22 czerwca 2012

Konferencja lidera Ruchu Palikota. List do Ambasadora Rosji


Najbardziej postępowa, komunistyczna partia Ruchali Kota, prezentuje list do Ambasadora Federacji Rosyjskiej.