niedziela, 5 lutego 2012

Życie partii....

Kilka migawek z życia najbardziej postępowej partii...