czwartek, 2 lutego 2012

W sprawie partyjniactwa w Urzędzie Państwowym.

Chyba mnie "pogięło". Napisałem pismo do Pełnomocnika Rządu d/s Równego Traktowania. Chodzi o farsę z posłem Suskim. Wdaje się całkowitym absurdem stronnicze tratowanie posła opozycji przez urzędnika zajmującego się dbaniem o równe traktowanie. I to mnie wkurzyło...
Napisałem i wysłałem. Chyba głupi jeszcze wierzę, że ktoś mi odpisze :)





Warszawa, 2.II.2012 r.


Pani
Agnieszka
Kozłowska-Rajewicz
Biuro Pełnomocnika Rządu
do Spraw Równego Traktowania
00-583 Warszawa,
Al. Ujazdowskie 1/3


Pani Pełnomocnik,
pozwolę sobie nawiązać do sprawy Pani wniosku do Komisji etyki Poselskiej o ukaranie posła Marka Suskiego. Sprawa dotyczyła rzekomo „rasistowskich“ wypowiedzi posła PiS pod adresem czarnoskórego Johna Godsona, reprezentującego Platformę Obywatelską.

W istocie, nie zbadała Pani całokształtu zajścia ani też nie objęła swoim zainteresowaniem całego aspektu wydarzenia. Sytuacja, na której oparał Pani swoje zarzuty wyglądała następująco (pozwolę sobie w skrócie ją przedstawić):

Dnia 25.I.2012 roku miało miejsce wspólne posiedzenie sejmowych komisji - Komisji Innowacyjności i Nowych Technologii,  Komisji Kultury i Środków Przekazu, Komisji do Spraw Unii Europejskiej. Temat: Informacja o konsekwencjach podpisania przez Polskę Umowy handlowej dotyczącej obrotu towarami podrobionymi między Unią Europejską i jej Państwami Członkowskimi, Australią, Kanadą, Japonią, Republiką Korei, Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi, Królestwem Marokańskim, Nową Zelandią, Republiką Singapuru, Konfederacją Szwajcarską i Stanami Zjednoczonymi Ameryki – Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA).
W pracach uczestniczyli:
Poseł Piotr Bauć /RP/
Minister administracji i cyfryzacji Michał Boni
Poseł Wincenty Elsner /RP/
Poseł Anna Fotyga /PiS/
Poseł Andrzej Gałażewski /PO/
Poseł John Abraham Godson /PO/
Poseł Mieczysław Golba /SP/
Poseł Dariusz Joński /SLD/
Poseł Patryk Jaki (SP) – spoza składu Komisji
Poseł Piotr Naimski /PiS/
Poseł Alicja Olechowska /PO/
Poseł Krystyna Pawłowicz /PiS/
Poseł Janusz Piechociński /PSL/
Przewodnicząca poseł Agnieszka Pomaska /PO/
Poseł Piotr Pyzik /PiS/
Poseł Edward Siarka /SP/
Dyrektor Departamentu Własności Intelektualnej i Mediów MKiDN Dominik Skoczek
Poseł Marek Suski /PiS/
Poseł Krzysztof Szczerski /PiS/
Podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Maciej Szpunar
Poseł Iwona Śledzińska-Katarasińska /PO/
Poseł Piotr Tomański /PO/
Poseł Cezary Tomczyk /PO/
Poseł Jadwiga Wiśniewska /PiS/
Poseł Anna Zalewska /PiS/
Minister kultury i dziedzictwa narodowego Bogdan Zdrojewski
Sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Żuchowski

W trakcie prac połączonych komisji (głosowanie nad dezyderatem wzywającym premiera Donalda Tuska do przełożenia terminu podpisania umowy ACTA) został zarejestrowany przez mikrofon TVN24 fragment dyskusji:

Marek Suski: No i wasz Murzynek głosuje razem z wami, mimo że miał…
(głos kobiety): Nie chce iść do Ciebie.
Marek Suski: No nie chce iść.

Na podstawie w/w fragmentu wypowiedzi posła Suskiego raczyła Pani skreślić wniosek do Sejmowej Komisji Etyki Poselskiej oraz wyciągnąć śmiałe wnioski o przekroczeniu granic prawa przez posła.
 (...) Do "skandalicznych wypowiedzi" Suskiego rządowa pełnomocnik ds. równego traktowania zaliczyła też słowa, jakie padły z ust Suskiego pod adresem posła Johna Godsona podczas posiedzenia sejmowej komisji innowacyjności w ubiegłym tygodniu: "No, i wasz Murzynek głosuje razem z wami, mimo że miał...".
Jak zaznaczyła Kozłowska-Rajewicz, Kodeks karny penalizuje w art. 257 "mowę nienawiści" na tle rasowym. Przepis ten stanowi, że "kto publicznie znieważa grupę ludności albo poszczególną osobę z powodu jej przynależnościnarodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości lub z takich powodów narusza nietykalność cielesną innej osoby, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.".
Dodatkowo - podkreśliła rządowa pełnomocnik - przepis art. 212 ustawy Kodeks karny stanowi, iż kto znieważa inną osobę w jej obecności albo choćby pod jej nieobecność, lecz publicznie lub w zamiarze, aby zniewaga do osoby tej dotarła, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.
Zachowanie Pana Marka Suskiego w mojej ocenie wyczerpuje znamiona ww. przestępstw - podkreśliła Kozłowska-Rajewicz.(...)

Po prześledzeniu przytoczonych powyżej wydarzeń i zaistniałych faktów z 25.I.2012 roku, popartych Pani interpretacją zaistniałej sytuacji, należy stwierdzić iż decyzja o podjęciu działań przeciw posłowi Suskiemu była decyzją jaskrawo stronniczą.
Należy zastanowić się na istotnymi wnioskami, wynikającymi z analizy sytuacji oraz zadać pytania, na które odpowiedzi są proste:
1.    Do kogo poseł Suki zwrócił się słowami: „No i wasz Murzynek głosuje razem z wami, mimo że miał…“?
-       Już sam zwrot „Wasz“ musiał odnosić się do osoby z Platformy Obywatelskiej.
-       Na sali obrad z ramienia PO, obecne byly: Alicja Olechowska, Agnieszka Pomaska, Iwona Śledzińska-Katarasińska.
-       Osoba będąca adresatką słów Suskiego, określenie „murzynek“ zaakceptowała bez zastrzeżeń, sprzeciwu, a co gorsza „pociągnęła“ temat odpowiadając: „Nie chce iść do Ciebie“ (w domyśle „Murzynek“)
-       Jest zatem jasne, że osoba ta (posłanka PO) jest również współodpowiedzialna za wydarzenia, prezentuje postawę rasistowską oraz akceptuje „mowę nienawiści‘
-       Z danych, do których udało mi się dotrzeć śmiem twierdzić, że posłanką, dyskutującycm o „murzynku“ była poseł Śledzińska-Katarasińska.

2.    Czy godność Posła na Sejm RP, dopuszcza polemikę w ramach „języka nienawiści“ oraz czy nie wymaga od reprezentanta Narodu, zdecydowanych działań mających na celu ukrócenie rasistowskich wypowiedzi w jego obecności.
-       Jeżeli brak reakcji ze strony posłanki PO uznamy za rzecz mało istotną bądź niekonieczną, uznajmy też, że wypowiedzi rasistowskie są mało istotne, skoro nie budzą emocji wśród „prawych“ posłów.
-       Jeżeli uzna się, że posłanka PO winna zareagować na „rasistowskie“ słowa skierowane w jej stronę, należy ją ukarać, gdyż  nie godzi się posłowi na Sejm RP chować głowy w piasek wobec popełnianego w jej obecności przestępstwa, zagrożonego karą z KK (jak wypowiedź posła Suskiego raczyła Pani określić).

Wobec zaistniałej sytuacji, jaskrawego przejawu „partyjniactwa“ w Urzędzie Państwowym zwracam się z apelem o choćby zachowanie pozorów przy próbach rozstrzygania konfliktów dotyczących równego traktowania (sic!)

Łączę wyrazy szacunku

(podpis)