czwartek, 6 lutego 2014

By żyło się lepiej. Pederastom!
W myśl takiego to hasła, europosłowie Platformy Obywatelskiej przyłożyli rękę do przyjęcia przez PE tzw. „Raportu Lunacek“. W owym „raporcie“ postuluje się m.in. przyznanie osobom homoseksualnym prawa do zawierania małżeństw i adopcji dzieci.

W czasie głosowania, europosłowie tzw. lewicy, co było do przewidzenia ochoczo wciskali przyciski „za“. Wtórowali im tzw. „zieloni“ oraz inna dewiancka mniejszość.

Co dziwne, postępowa i oparta o zasady i tradycje chrześcijańskie Europejska Partia Ludowa (w której skład wchodzi Platforma Obywatelska) nie sprzeciwiała się takim rozwiązaniom i niektórzy jej posłowie wsparli pederastów.

Za rezolucją przyjmującą raport było 394 europosłów, przeciwko głosowało 176, a 72 wstrzymało się od głosu.

Sporo „pseudochadeków“ musiało więc poprzeć pederastów, bo PEE to największa partia w parlamencie. Dokładając do niej ECR, EFD orarz niezależnych, (te partie jak jeden mąż były za odrzuceniem raportu) ustawa nie miała prawa przejść.

Przeszła, gdyż okazało się, ze i nasi rodzimi „chrześcijanie – katolicy z PO“ czują miętę do pedalstwa. Nawyki z rodzinnego domu silniejsze są niż przymusowy katolicki sznyt, który muszą na co dzień pokazywać jako centroprawica tak zwana.

W PE wyszło szydło z worka.

Za przyjęciem „Raportu Lunacek“ głosowali pedałolubni platformersi:

Filip KACZMAREK  oraz Tadeusz ROSS.

Wstrzymali się od głosu, bądź nie przybyli na głosowanie (ale faktycznie byli „za“ raportem):

Piotr BORYS,  Jerzy BUZEK,  Małgorzata HANDZLIK, Danuta Maria HÜBNER, Danuta JAZŁOWIECKA, Sidonia Elżbieta JĘDRZEJEWSKA,  Jan KOZŁOWSKI, Krzysztof LISEK, Sławomir NITRAS, Jan OLBRYCHT, Jacek PROTASIEWICZ, Jacek SARYUSZ-WOLSKI, Róża Gräfin von THUN UND HOHENSTEIN, Tadeusz ZWIEFKA.

Rzecz jasna, cała wina nie leży tylko po stronie rodzimych amatorów pederastii. W PEE czyli chrześcijańsko-demokratycznej partii europejskiej, jest widać więcej amatorów pedalstwa a normy moralne tych „chrześcijan“ są porównywalne do norm wyznawanych przez polskich cwaniaków i handlarzy moralnością z PO.

Mam nadzieje, że już w maju przy urnach, katolicy zagłosują na katolików a nie na sprzedajnych gejowskich agitatorów, tylko z przymusu i dla picu łażących do kościoła i udających wierzących w myśl chorych ambicji Donalda Tuska, który wymyślił sobie być szefem chadeckiej partii.

Zapamiętajcie nazwiska tych kryptopederastów!


P.S. Warto dodać, że prócz w/w, swoją nieobecnością, bądź wstrzymaniem się od głosu łapę do propagandy pederastii dołożyli jeszce: Michał Tomasz KAMIŃSKI – poseł niezależny  oraz Jacek Olgierd KURSKI – Solidarna Polska.