czwartek, 9 października 2014

Pomnik wyzwoliciela Moskwy - Stanisława Żółkiewskiego na Placu Czerwonym

7. października minęła rocznica śmierci wielkiego Polaka - Stanisława Żółkiewskiego - polskiego magnata, od 1618 hetmana wielkiego koronnego i kanclerza wielkiego koronnego, hetmana polnego koronnego od 1588 do 1618, wojewody kijowskiego od 1608, kasztelana lwowskiego od 1590, sekretarza królewskiego od 1573, starostę barskiego, hrubieszowskiego i kałuskiego, zwycięzcy w wielu kampaniach przeciwko Rosji, Szwecji, Imperium Osmańskiemu i Tatarom, pisarza i pamiętnikarza.
W pamięci Polaków, ale także wdzięcznych rosjan, Żółkiewski pozostanie na zawsze tym, który wyzwolił Moskwę spod panowania bezmyślnych uzurpatorów ruskich - książąt Rurykowiczów i ustanowił tam polskie panowanie! 
Powstała idea ufundowania w Moskwie, na Placu Czerwonym pomnika, tego, który ustanowił polskie panowanie i cywilizowaną władzę w dzikim kraju!