sobota, 6 marca 2010

Małe sztuczki i dzieła sztuki

Platforma Obywatelska nie ustaje w pozyskiwaniu wartościowych, nowych członków partii.

Nie jest jednak łatwo wstąpić do ugrupowania o tak wysokim morale i poziomie etycznym. Uprzednio trzeba wykazać się poświęceniem i oddaniem. Jeżeli okaże się ono szczere i prawdziwie zaangażowane, kandydat możne liczyć na honor członkowstwa w partii lub inne również godne zaszczyty z uwiecznieniem wizerunku włącznie...